Lịch ghi chỉ số nước

Hỗ trợ trực tuyến

Hổ trợ 1
Online Support
Hổ trợ 2
Online Support

Hotline: 02513 877 241

Tổng lượt truy cập

2
Tin tức & sự kiện

Thông báo bán đầu giá tài sản (10/08/2017)

Công ty cổ phần cấp nước Long Khánh tổ chức bán đấu giá tài sản là: xe tải 3,5 tấn huynhdai

Thư mời tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (06/05/2016)

Kính gửi: Quý công ty cổ phần cấp nước Long Khánh. Hội đồng quản trị công ty cổ phần cấp nước Long Khánh kính mời quý cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

Hình ảnh đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 (06/05/2015)

Hình ảnh đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

Thư mời tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (09/04/2015)

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Cấp Nước Long Khánh kính mời quý cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Quyết định giá nước máy của UBND Tỉnh Đồng Nai 06-2014 (03/06/2014)

Theo đề nghị của Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cấp nước Đồng Nai tại Công văn số 569/CN ngày 17 tháng 4 năm 2014

Suy thoái chất lượng nguồn nước ngầm (08/04/2014)

Tốc độ đô thị hóa nhanh cùng các hoạt động công nghiệp, năng lượng, giao thông kéo theo tình trạng ô nhiễm môi trường trầm trọng. Trong đó, sự suy giảm nguồn nước cũng như chất lượng nguồn nuớc ngầm đang làm ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển bền vững của các đô thị

Hình ảnh đại hội cổ đông 2013 (03/05/2013)

Hình ảnh và quang cảnh của đại hội cổ đông năm 2013 của công ty cổ phần cấp nước Long Khánh. Đại hội cổ đông có đoàn chủ tịch, chủ tịch hồi đồng quản trị Ô. Nguyễn Văn Bính, Hội đồng quản trị - Ban G.Đốc - Quý đại biểu dự hôp

Hình ảnh đại hội cổ đông 2012 (11/04/2013)

Hình ảnh và quang cảnh của đại hội cổ đông năm 2012 của công ty cổ phần cấp nước Long Khánh. Đại hội cổ đông có đoàn chủ tịch, chủ tịch hồi đồng quản trị Ô. Nguyễn Văn Bính, Hội đồng quản trị - Ban G.Đốc - Quý đại biểu dự hôp

Quyết định về việc ban hành giá nước máy 2011 UBND tỉnh Đồng Nai (29/08/2012)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003

Thông báo chi trả cổ tức lần 2 năm 2009 (11/05/2010)

Kính gửi: Quý cổ đông công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh. - Căn cứ nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 ngày 15/04/2010 về việc chia cổ tức năm 2009.

Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2010 (11/06/2012)

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 21/1/2008. Căn cứ kết quả biểu quyết của các cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 ngày 15 tháng 04 năm 2010.